Akcija

Cijene artikala na akciji su :

  • netto cijene
  • na iste se ne primjenjuje rabat
  • označene crvenom bojom